SENIORRÅDETS RESORTOMRÅDE


Seniorrådet er et folkevalgt råd. Enhver borger, der er fyldt 60 år og har bopæl i kommunen, kan både opstille til rådet og stemme ved valg til rådet. Seniorrådet er valgt for perioden 2022-2025.

 

Seniorrådet rådgiver rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.


Seniorrådet må ikke behandle enkeltsager, men må gerne tage fat på et generelt problem, eventuelt på foranledning af borgerhenvendelser.