Borgermøde om plejehjem

Helsingør Seniorråd afholdt mandag den 13. november et velbesøgt møde på Rundingen, hamlet Aktivitetscenter. Godt et halvt hundrede borgere mødte frem, og der blev givet udtryk for stor tilfredshed med mødet, lige som der blev kaldt på flere.


Klik på linket herunder for at se den præsentation fra mødet, der blev fremlagt af Lene Bergstein, der er Leder af forebyggelse og visitation i Helsingør Kommune.


SE PRÆSENTATION


SE INVITATION TIL MØDET