Undskyld - hvor er der et toilet....?

Da Helsingør Seniorråd torsdag den 16. marts sammen med Stad & Egn, Handicaprådet, Ældre Sagen og Faglige Seniorer havde indbudt til offentligt møde om toiletforholdene i Helsingør Kommune, mødte knapt et halvt hundrede mennesker op i Blomstersalen i Toldkammeret. Det illustrerer med al tydelighed, at der er tale om en udfordring, som kræver handling. Toiletforholdene i kommunen er simpelthen for ringe.


- Klik her for at downloade Pernille Hermanns præsentation fra mødet.


- Klik her for at downloade arbejdsdokument.